เม็กซิโกซดเหล้าเถื่อนตายนับร้อยราย หลังรัฐบาลสั่งห้ามขายแอลกอฮอล์

เดือนที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ปนเปื้อน ใน ประเทศเม็กซิโก มากกว่า 100 รายจากอย่างน้อย 4 มลรัฐทั่วประเทศในรัฐปวยบลาที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการดื่มเหล้าเถื่อนที่มีส่วนผสมของเมทานอลแล้วอย่างน้อย 51 ราย โดยเมทานอล มีผลให้ตาบอดและทำลายไตขณะที่ชายคนหนึ่งในเมืองโจนาคาเตเปก็เสียชีวิตหลังจากดื่มเหล้า

ที่ไม่มีฉลากระบุชัดเจน โดยมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง และอาเจียน ก่อนที่จะสูญเสียการมองเห็นและเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วที่ผ่านมารัฐบาลเม็กซิโกมีคำสั่งห้ามดำเนินธุรกิจที่ไม่จำเป็นในช่วงโควิด-19 ระบาดภายในประเทศ​ ทำให้โรงงานผลิตเบียร์อย่างไฮเนเก้น โคโรนา และกรูโป โมเดโล ต้องระงับการผลิตชั่วคราว ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนเบียร์ภายในประเทศ และรัฐบาลท้องถิ่นในบางรัฐก็ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 เช่นกัน จึงก่อให้เกิดการลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อนในตลาดมืดแทนเจ้าหน้าที่บางรายได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า มาตรการดังกล่าวของรัฐบาลทำให้คนหันไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายอย่างเมทานอลมาดื่มแทน ขณะที่เจ้าหน้าที่บางรายระบุว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่แย่ลงก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนหันไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีราคาถูกมาบริโภคแทน